Deratyzacja Poznań i Wielkopolska

DDD Tomex - zajmujemy się profesjonalną deratyzacją na terenie Poznania i okolic


Tel:+48692469339
Email: tomex.oborniki@gmail.com

Deratyzacja –  co to jest?

to zwalczanie wszelkich gatunków szkodliwych gryzoni takich jak myszy i szczury.  Gryzonie  za swoje ulubione środowisko bytowania wybrały otoczenie człowieka.

Deratyzację przeprowadzamy metodami :

– chemicznymi

– fizycznymi

– mechanicznymi

– biologicznymi

Metody deratyzacji

Metoda chemiczna w deratyzacji

to możliwość stosowania przede wszystkim preparatów z rodziny rodentycydów czyli środków gryzoniobójczych. Zmiany na rynku rodentycydów , wynikające z nowych regulacji prawnych wprowadzonych w Unii Europejskiej doprowadziły do zmniejszenia dostępnych preparatów gryzoniobójczych. Przyczyną jest  ograniczenie dozwolonych substancji czynnych. W rezultacie dominującą pozycję na rynku preparatów zwalczających gryzonie zdobyły preparaty oparte na antykoagulantach. Zarówno pierwszej jak i drugiej generacji. Występują one w postaci gotowych do użycia trutek pokarmowych w formie granulatów , kostek, bloczków, płatków i past . Preparaty dostępne na rynku różnią się zastosowaną substancją czynną , formą i dodatkami które mają na celu zwiększyć atrakcyjność danego preparatu dla gryzoni.

 

Rodentycydy dzielimy ze względu na szybkość działania na :

– ostre  (śmierć gryzonia do 24 godzin od spożycia)

– subostre (po przyjęciu dawki śmiertelnej wywołują anoreksję)

– chroniczne (doprowadzają do śmierci gryzonia w ciągu paru dni)

 

Metoda mechaniczna w deratyzacji

polega na zastosowaniu wszelkiego rodzaju pułapek mechanicznych , lepowych z zastosowaniem atraktantów , chwytaczy gryzoni oraz klatek. Metody fizyczne pozwalają także na prowadzenie monitoringu gryzoni.

Metoda biologiczna w deratyzacji

to zastosowanie innych organizmów przydatnych w zwalczaniu gryzoni które w sposób naturalny zajmują się selekcją nadmiernej ilości gryzoni  np. odpowiednio wyszkolone psy. Jednakże jest to coraz mniej popularna metoda.

Metoda fizyczna w deratyzacji

to zastosowanie urządzeń emitujących ultradżwieki oraz prąd.

Gryzonie powodują negatywne następstwa dla ludzi .Powodują niszczenie dóbr naturalnych szkody o znaczeniu gospodarczym. Zanieczyszczają płody rolne i artykuły spożywcze. Gryzonie mogą być biernymi przenosicielami organizmów chorobotwórczych. Możliwe są także ugryzienia przez szczury ,a także bytują na nich kleszcze ,pchły i roztocza.

Choroby przenoszone przez gryzonie

– dżuma (przenoszona przez pchły)

– leptospiroza (bakterie przenoszone przez szczury i wydalane wraz z moczem)

–  gorączka szczurza (choroba bakteryjna – ugryzienie)

– salmoneloza (powodowana wirusami z grupy Hanta)

–  trichineloza(zakażenie włośniami)

– jersinioza (grużnica rzekoma)

– tularemia (dżuma gryzoni)

Co ciekawe w Polsce przyjmuje się, że mamy ok. 30 gatunków  gryzoni. Zamieszkują w naszym sąsiedztwie piwnice, zakamarki kanalizacji miejskiej, zakłady pracy gdzie mogą się pożywić przy odpadkach z produkcji żywności, na wysypiskach śmieci, magazynach, sadach, a nawet w środkach transportu. Najczęściej do deratyzacji używa się trutek chemicznych lub pułapek mechanicznych. Lista poniżej przedstawia niektóre szkodniki, które eliminujemy w ramach usługi deratyzacji.

mysz domowa

Mysz domowa


Możliwa długość ciała do 11 cm , ogona do 10 cm Barwa futra najczęściej bywa szarawa. Posiada dość duże uszy. Ciężar ciała tego gryzonia to około 20-30g. Mysz jest pospolitym szkodnikiem w stogach, w stodołach, przechowalniach, domach. W lecie przebywa głównie na polach uprawnych, w ogrodach i sadach. Zimą, gdy robi się chłodniej, przenosi się do zabudowań. Jest w zasadzie wszystkożerna, zjada pokarm roślinny i zwierzęcy. Jedna samica w ciągu roku może mieć nawet 8 miotów po 4 do 8 młodych. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia w produkcie, w którym żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu.

mysz domowa

Szczur śniady


Długość ciała do 25 cm, ogon nieco większy od długości ciała. Uszy duże prawie nagie, cienkie. Ciężar ciała do 400g.
Szczury posiadają zmienną barwę futra, najczęściej ciemnoszarą. Jeżeli zaniedbamy problem, jedna samica może w ciągu roku rodzić 3 do 6 razy po 5 do 10 młodych.
Żywią się głównie pokarmem roślinnym, owocami oraz bezkręgowcami. Szczury śniade występują w portach morskich, zamieszkują strychy, spichlerze, hale targowe oraz statki. Mieszkańcy większych miast obserwują te szkodniki w parkach, kanalizacji czy okolicach śmietników. W szczególności w starej zabudowie kamienic problem jest dość powszechny i stwarzający zagrożenie.

Codziennie szczur wydala 20-50 grudek kału i pozostawia w produktach 14-16 ml moczu, zanieczyszczając przykładowo przynajmniej jeden buszel ziarna, czyli 30 kg. W ciągu roku szczur pozostawia 25000 bobków w produktach i obiekcie, w którym bytuje.

Szczur wedrowny

Szczur wędrowny


Długość ciała wynosi max 30cm.,ogon nieco mniejszy od długości ciała. Szczury wędrowne posiadają niewielkie, grube i owłosione uszy. Ciężar ciała do 600g.
Barwa futra bywa zmienna, najczęściej brązowoszara.
Szczury wędrowne są praktycznie wszystkożerne. Zjadają soczyste rośliny, mięczaki, ryby, żaby, jaja oraz padlinę. Atakują nawet żywe zwierzęta. Zamieszkują zarówno doliny rzek i rozlewiska, jak również zaciszne miejsca w piwnicach, pod podłogami oraz w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych.

Deratyzacja Poznań-Zwalczanie gryzoni

Podstawową sprawą przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań jest identyfikacja gryzoni i określenie gdzie występują. Musimy wiedzieć, co będziemy zwalczać i gdzie są miejsca aktywności gryzoni.

Na terenach gospodarstw i w budynkach mieszkalnych należy podejść do tematu kompleksowo i wdrożyć zintegrowaną metodę zwalczania gryzoni tzw. IPM, bowiem zwalczanie ich tylko za pomocą np. trutek jest dość trudne i nieefektywne. Gryzonie nie zainteresują się wyłożoną trutką, jeżeli będą miały do wyboru inne atrakcyjne pożywienie. Dlatego należy stosować równocześnie metody sanitarne, uszczelnić obiekty, zmniejszyć dostęp gryzoni do pokarmu, wody i wyeliminować możliwe kryjówki. Warto zadbać o to, by wokół budynków był pas wolny od chwastów  szerokości co najmniej 1m. Należy usunąć z terenu wszystkie niepotrzebne przedmioty(np. złom, stare deski, gruz) zalegające przy budynkach, a mogące stanowić doskonałą kryjówkę dla gryzoni. Należy zadbać o tzw.  „szczuroszczelność” budynków, czyli zabezpieczyć konstrukcyjnie budynki tak, by udaremnić możliwość dostępu gryzoni do środka budynku. Należy wiedzieć, że mysz domowa przedostanie się przez otwór wielkości 6 mm, a szczur 12 mm. Obowiązuje prosta zasada: jeżeli ołówek przejdzie przez otwór, to mysz także może się przecisnąć.

Przy mniejszej ilości gryzoni mogą wystarczyć chwytacze gryzoni, czyli tzw. pułapki żywołowne. Natomiast przy dużej populacji należy działać metodą chemiczną: wyłożyć dodatkowo trutkę.

Deratyzacja powinna odbywać się dwutorowo, tzn. obie metody fizyczna i chemiczna powinny być stosowane razem, co daje najlepsze efekty w postaci zwalczania gryzoni.

Nasza firma oferuje deratyzację zarówno prywatnych posesji, mieszkań, domów oraz pomieszczeń biurowych , a także firm na terenie Poznania i Wielkopolski.